De Nieuwe Munt

Geluidsmeting Muntgebouw - update 9 juni 2021

Op donderdag 10 juni wordt er een geluidsmeting uitgevoerd op de binnenplaats van het Muntgebouw. Dit betekent dat er tussen 9:00 uur en 10:00 uur een geluid wordt afgespeeld dat mogelijk in de omgeving waarneembaar is. Hiermee kan worden onderzocht hoe het geluid op de binnenplaats zich beweegt. Dit kan zorgen voor enige vorm van (geluids)hinder. Aangrenzende woningen hebben hierover ook een brief ontvangen. We proberen de test uiteraard zo kort mogelijk te laten duren.

Bouwenvelop vastgesteld door gemeente Utrecht - update 17 februari 2021

De plannen voor de herontwikkeling van het Muntgebouw krijgt steeds meer vorm. Het college van burgemeester en wethouders heeft de bouwenvelop vastgesteld. Deze bouwenvelop beschrijft de uitgangspunten waaraan dit project moet voldoen en vormt de basis voor het bestemmingsplan. In de bouwenvelop is de input van het participatieproces meegenomen. Ook is de bouwenvelop voorgelegd aan de stad. Daar zijn reacties opgekomen en verwerkt in het huidige plan. Het jaar 2021 staat nu in het teken van de uitwerking van het ontwerp en de bestemmingsplanprocedure. Naar verwachting wordt begin 2022 gestart met de realisatie van de bouwplannen. Zelf de bouwenvelop bekijken? Dat kan in deze pdf (bestand wordt gedownload)

Vergunning tijdelijke horeca - update 2 juli 2020

De gemeente Utrecht heeft de omgevingsvergunning voor tijdelijke exploitatie onlangs verleend. Er worden nu gesprekken gevoerd met partijen die de horeca graag zouden willen exploiteren en gekeken hoe we de oorspronkelijke werkplekken in het kantoorgedeelte van het Muntgebouw als tijdelijke werkplekken kunnen inrichten. Voor de horeca geldt dat er dan ook een terras mogelijk wordt aan de zijde van de Muntkade. De tijdelijke vergunning verleend op basis van categorie D1 t/m D3 wat inhoudt dat het terras tot maximaal 23:00 uur open kan zijn. Zodra er duidelijkheid is over de exacte invulling, delen wij dit graag. Wilt u op de hoogte blijven? Meldt u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.

Nieuwsbrief

Dit veld is niet correct ingevuld.
Dit veld is niet correct ingevuld.
Dit veld is niet correct ingevuld.
Invalid Input